مینی ستون لگراند LEGRAND MINICOLUMN DLP

مینی ستون لگراند LEGRAND MINICOLUMN DLP


نمایندگی انواع محصولات لگراند LEGRAND 
قیمت انواع محصولات لگراند LEGRAND 
به منظور توزیع کلیه کابل‌های برق، دیتا، UPS، USB و هر مکانیزم دیگری به صورت عمودی از انواع ستون مجازی استفاده می‌کنند.
انواع ستون مجازی بسته به کاربرد آن به چهار گروه کلی تقسیم می‌شوند:

● مینی‌ستون (mini-column)
● ستون مجازی بلند ثابت به ارتفاع  2.7  متر
● ستون مجازی بلند ثابت به ارتفاع 3.9 متر
● ستون مجازی بلند متحرک به ارتفاع 2 متر

LEGRAND MINI-COLUMN DLP
 
* مناسب با مشخصات و ارتفاع هر یک از ستون‌ها نوع استفاده از آن متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال از مینی ستون‌ها در اتاق‌های کنفرانس در زیر میز اتاق کنفرانس می‌توان استفاده کرد.
LEGRAND MINI-COLUMN DLP

آزادی و انعطاف پذیری نصب

ستونها و مینی ستون ها از طریق کف کاذب یا سقف کاذب عرضه می شوند تا توزیع جاری را تا حد امکان به ایستگاه کاری تضمین کنند.

مینی ستون - پوشش آلومینیومی، ارتفاع 68 سانتی متر
LEGRAND MINI-COLUMN DLP
مینی ستون - پوشش پی وی سی سفید، ارتفاع 68 سانتی متر

LEGRAND MINI-COLUMN DLP


 

مشخصات محصول