مفصل فیبر نوری و انواع آنها به همراه روش نصب

مفصل فیبر نوری و انواع آنها به همراه روش نصبمفصل فیبر نوری چیست؟

كابل هاي فیبر نوري  مانند كابل هاي ديگر داراي يك نقطه شروع و انتها ميباشدو در كابل كشي جهت ارتباط به كابل بعدي و ادامه كارنياز به يك اتصال دارد و اين اتصال به وسيله يك مفصل تحقق مي يابد .مفصل داراي ويژكيهاي خاص است از جمله محافظت از تار هاي اتصال شده يا (بعبارتي فيوژن شده )،نگهدارنده تارها و غيره  ...و از همه مهمتر ممانعت از ورود آب به داخل كابل ميباشد  

 مفصل هاي فيبر نوري براي مصارف متفاوت از جمله خاكي ،هوائي و دريائي مورداستفاده قرارگرفته داراي ابعاد و شكل هاي مختلف ساخته و عرضه ميشود  ولي نوع مصرف فرق دارد دركابل هاي نوري خاكي به واسطه داراي فشارهاي مكانيكي و احتمال وجود مواد شيمياي درخاك ميبايست فاكتورهاي و آناليز تركيب مواد دقت خاص خود در  نظر داشته تا در مقابل عوامل طبيعي و غيره طبيعي مقاومت نشان دهد و به سادگي تخريب نگردد .
در مفصل هاي درياي  و هوائي به روش  مشابه ولي با ويژكي ها مربوطه و فاكتور هاي محيطي خود  سازگار باشدساخته ميشود كه در محيط  و شرايط موجود دچار مشكل و اختلالات نگردد. 

مفصل فیبر نوری افقی

انواع مفصل هاي فیبر نوري 

مفصل ها در دسته بندي در سه گروه قرار ميگيرند:

  1.  خاكي
  2. هوائي 
  3. دريائي 

 

مفصل هاي فیبر نوري خاكي  

كابل خاكي كه عمدتا" در مسيرهاي خاكي كه درشرايط متفاوت خاك مانند نرم ،زبروسنگلاخ ها  كشيده ميشود مفصل ها  آنها هم ويژگي ها  ��ربوط به محيط را شامل ميشود اما كارائي به يك اندازه و روش مونتاژ  و بستن مفصل هيچ فرقي  با هم ندارد با اين تفاوت كه در بعضي از مواقع براي حفاظت كابل ها آنهارا داخل كانال كشيده تا كمتر دچار صدمات وارده از محيط اطراف گردد  .عمدتا" مفصل ها كه  آنها راداخل حوضچه قرار ميگيرد  كمتر در مقابل صدمات بيل مكانيكي يا موارد مشابه قرار دارد و  از تحمل فشارمكانيكي و ضربات احتمالي درامنيت  بيشتر قرار دارد اما مواد موجود داخل حوضچه كه مملو از تركيبات شيميائي است و در كل ولاي ،لجن انباشته شده   ودرحوضچه تجمع شده  واحتمال خوردگي يا آب رفتگي افزايش و فراهم  مينمايد و يا اينكه  خراشيدگي ، جويدن مفصل توسط موش و ساير جانوران صورت گيرد خطرات پارگي و قطع كابل يا مفصل فراهم  مي آورد شركت هاي سازنده  كابل خصوصا" مفصل در زمان ساخت توجه شاياني به مورد مذكور و مواد تشكيل دهنده روكش مفصل در نظر ميگيرند   . 

مفصل هاي فیبر نوري هوائي   

كابل كشي هوائي  عمدتا"در بالاي تير يا بلندي ها  كشيده ميشود و همچنين مفصل فيبر نوري در روي تير و فضاي باز نصب  ميگردد  .كابل و مفصل هردودرمعرض هواي باز و تابش نور مستقيم خورشيد باد ،طوفان رعد وبرق قرارميگيرد و احتمال تجزيه وتخريب  پوسته مفصل و كابل  بسيار زياد خواهد بود  از اين رو  كارخانه سازنده به تركيبات روكش مفصل  مواد تشكيل دهند و نيز شكل ظاهري توجه زيادي دارند كه معمولا"شكل يك قوطي طراحي و ساخته ميشود  . 

 

مفصل هاي فیبر نوري دريائي  

 كابل و مفصل هاي در يائي كه مخصوص آب ها  كم عمق ، درياها و اقيانوس ها كه عمق زياد دارند  كشيده و نصب ميشود كابل و مفصل هر دو در معرض مستقيما" آب شيرين و يا شورقرار ميگيرد نوع طراحي ساخته به كونه اي است در مقابله كشش ،شوري ، اسنفجها و غيره مقاوت و پايداري لازم را داشته باشد  .مفصل هاي آبي  از نظر شكل و اندازه مانند مفصل هاي خاكي عمل شده ولي از نظر روكش وآناليز  موادتشكيل دهنده آنان از تركيبات بهتر و قوي تر مورد استفاده قرار گرفته است  

مفصل هاي آبي بايستي به قدري محكم و مقاوم باشد كه درمقابل جويده گي و ضربه توسط حيوانات دريائي و شوري آبها تجزيه وكمترين آسيب را از خود نشان دهد  و حتي فشار  مكانيكي آب در عمق زياد از جدا و متلاشي شدن مفصل ها مقاوم باشد  . 

  • مفصل نت ورک کره NWC
  • مفصل سامجین کره Samjin / Vissem
  • مفصل 3M


انواع مفصل های فیبر نوری:
برای اتصالات کابل های فیبر نوری در معرض عوامل طبیعی مفصل ها دارای دو نوع کلی هستند:
مفصل های افقی و مفصل های عمودی


1) مفصل های فیبر نوری افقی:

مفصل های نوع افقی شبیه یک جعبه تخت یا سیلندری شکل هستند آنها حفاظت از اتصالات و محل ارتباط کابل های فیبر نوری را ارائه می دهند و همچنین می توانند در نوع هوایی ، خاکی یا زیر زمینی نصب شوند.
نوع مفصل افقی نسبت به نوع عمودی(نوع گنبدی) کاربرد بیشتری دارد.
مفصل های افقی فیبر نوری طوری طراحی شده اند که ضد گرد و غبار و ضد اب هستند و برای هزاران ارتباط فیبر نوری مناسبند و معمولا از پلاستیکی با قابلیت کشش بالا ساخته می شوند که با فشار 70 تا 106kpa سازگارند. از این مفصل ها می توان در محدوده دمای -40°C تا 85°C استفاده کرد.


 2)  مفصل های فیبر نوری عمودی:
نوع عمودی مفصل های فیبر نوری گنبدی شکل هستند به همین دلیل آن ها را نوع گنبدی نیز می نامند. این نوع برای مصارف خاکی طراحی شده اند.
کاربرد های مفصل  فیبر نوری :
 مفصل های فیبر نوری، فضایی برای اتصال کابل های فیبر نوری outdoor به هم و همچنین یک راه محافظت بی نقص برای اتصالات کابل های فیبر نوری در معرض طبیعت را ارائه می دهند.
مفصل های اتصال با هر دو نوع فیبر نوری نواری و مدور سازگارند. آنها به طور گسترده در سیستم های مخابراتی فیبر نوری استفاده می شوند.
مراحل نصب مفصل فیبر نوری در اینجا به صورت تیتروار گام های اصلی نصب و راه اندازی مفصل فیبر نوری بیان شده است.

1) اجزای یک مفصل فیبر نوری
  
کیت مفصل فیبر نوری معمولا شامل این موارد می باشد: محافظ انتهایی، سازمان دهنده محفظه ی اتصال، محفظه اتصال فیبر، کاور، واشر های کابل، گیره واشرها، براکت نصب و ..


2) آماده سازی غلاف کابل فیبر

  حذف روکش ها و ژاکت برای نمایان سازی ripcord
  برداشتن غلاف خارجی
  برداشتن پوشش داخلی


3) نصب و راه اندازی سخت افزار اتصال و پایه

4) نصب و راه اندازی کابل ها در مفصل فیبر نوری


  وصل کردن کابل به محفظه انتهایی
  نصب کردن واشر و ارت بیرونی
  آماده سازی دستگاه نوری و نصب و راه اندازی سازمان دهنده توزیع.
  نصب محفظه اتصال
  اتصال فیبر نوری


5) نصب کاور مفصل فیبر نوری

6) نصب گیره