کیت آداپتور ولتاژ فلوک مدل TL 225

کیت آداپتور ولتاژ فلوک مدل TL 225


نمایندگی انواع مولتی متر  فلوک Fluke Networks
قیمت انواع مولتی متر  فلوک Fluke Networks

Fluke TL225 راه حل است
این باعث می شود که متر دارای امپدانس ورودی پایین باشد که ولتاژ های ولگرد را حذف می کند.
در سیم های انرژی، متر نشان دهنده ولتاژ واقعی است.
در مدارهای غیرمستقیم، متر تقریبا صفر را می خواند (حتی اگر ولتاژ ولتاژ وجود داشته باشد).
این می تواند با تمام مدرن متر با فاصله ورودی استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.
دارای CAT III 1000 V، CAT IV 600 V
یک سال ضمانتکیت آداپتور ولتاژ فلوک مدل TL 225

مشخصات محصول