مجموعه آداپتورهای تست فلوک مدل FLUKE TP 920TEST

مجموعه آداپتورهای تست فلوک مدل FLUKE TP 920TEST


نمایندگی انواع مولتی متر  فلوک Fluke Networks
قیمت انواع مولتی متر  فلوک Fluke Networks

مجموعه ای از آداپتورهای فشار برای آزمایشات TL71 و TL75
آداپتورهای آزمایش IC، راهنمایی پروب های پیشرفته، کلیپ های متوسط ​​آلیاژاتور (max.opening 7.6 میلی متر)
CAT III 300 V، 3 A امتیاز
یک سال ضمانتمجموعه آداپتورهای تست فلوک مدل FLUKE TP 920-TEST

مشخصات محصول