قاب اشنایدر

قاب اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

قاب های ترانک های اشنایدر در چهار مدل تکی دوتایی سه تایی و چهارتایی می باشد که در روی ترانک های 80 و100 و 150 قرار میگیرند و کلید پریز در ان جای میگیرد 

مشخصات محصول