فیبر نوری در ایران

فیبر نوری در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از شبکه اصلی فیبرنوری بالغ بر ۲ هزار کیلومتر مربوط به پروژه فیبرنوری بین المللی TAE است که با نصب و راه اندازی این پروژه ، آسیا و اروپا از طیق کابل نوری به یکدیگر متصل شده اند و ایران در این مسیر یکی از مهمترین مراکز ترانزیت مخابراتی است. 

دراینجا می توان به نصب و راه اندازی پروژه فیبرنوری TAE داخل کشور از باجگیران تا مرز بزرگان و نصب و راه اندازی پروژه رادیوئی TAE و سیستم پشتیبان فیبرنوری در ترکمنستان اشاره کرد. 
فناوری مورد استفاده برای سیستم های انتقال SDH است که ظرفیت آن برای تجهیزات رادیوئی ۱۵۵ مگابیت در ثانیه و برای تجهیزات فیبرنوری ۶۲۲/۲ مگابیت در ثانیه است. 
شرکت کابلسازی شهید قندی از سال ۱۳۶۸ در راستای خودکفائی صنعتی تولید کابل فیبرنوری را با ظرفیت ۴۰ هزار کیلومتر در سال آغاز کرد. 

 

 

مهمترین پروژه های فیبرنوری ایران :

مهمترین پروژه های فیبرنوری در کشور اعم از ارتباطات بین الملل و داخل کشور در ادامه آمده است:

 

1-  پروژه TAE 

 

یک شبکه مخابراتی فیبرنوری میان کشورهای اروپائی و آسیائی است که طراحی و اجرا شده است و از شانگهای چین شروع و در فرانکفورت آلمان خاتمه می یابد. 
این پروژه علاوه بر تامین ارتباط مخابرات داخل کشورهای عضو ، ارتباط بین المللی کشورهای عضو را نیز برقرار می کند. مسیر اصلی که پروژه در ایران طی کرده است ۲هزار و ۱۳۰ کیلومتر است که ورودی آن از مرز بازرگان در آذربایجان غربی و خروجی آن باجگیران در استان خراسان قرار گرفته است و از شهرهای تبریز ، زنجان ،قزوین ، تهران ،سمنان ، شاهرود ، سبزوار و قوچان نیز می گذرد. 

 


 

2- پروژه جاسک  فجیره در سال ۱۳۷۰ به طول ۱۶۰ کیلومتر فیبرنوری بین جاسک و فجیره در کشور امارات مورد بهره برداری قرار گرفت و باعث سهولت در امر ارتباطات بین المللی بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس شد. 

 

 

 

 

3- پروژه فیبرنوری برنامه پنج ساله اول ، دوم و سوم 


شبکه فیبرنوری به عنوان زیرساخت اصلی شبکه انتقال کشور در نظر گرفته شد و به دنبال آن، برنامه پروژه های فیبرنوری در قالب خطوط اصلی ، بین الملل ، خطوط فرعی و بین مراکز تنظیم شد؛ به طوریکه طی سالهای برنامه پنج ساله اول حدود ۱۵۷۷ کیلومتر فیبرنوری ( خطوط اصلی ، خطوط بین الملل و بین مراکز شهری) و دربرنامه پنج ساله دوم حدود ۷هزار و۳۵۱ کیلومتر (خطوط اصلی و بین مراکز شهری) نصب و راه اندازی شده است. همچنین در برنامه پنج ساله سوم(۸۳-۷۹ ) نصب و راه اندازی ۱۷۱۳۲ کیلومتر فیبرنوری پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه سوم بیش از ۱۶کیلومتر آن آماده بهره برداری شد.