طراحی و پياده سازی شبکه های محلي LAN و WLAN

اعم فعاليت­های شرکت ويرا شبکه کاسپين در اين زمينه عبارتند از:

-  مشاوره در طراحی و پياده ­سازی شبکه­ های LAN , W-LAN

-  پياده­ سازی سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات شبکه (Master IT Plan )

-  نصب، راه­ اندازی و Configuration روترها و سوئيچ­ های Cisco و General
-  ارائه خدمات نگهداری و پشتيبانی از شبکه Active  و تجهيزات Passive