طراحي و پياده سازي زيرساخت هاي فيبرنوري Campus LAN

Campus LAN قسمتي از زيرساخت شبکه است كه در آن رك­ هاي اصلي موجود در يك ايستگاه کاري (مانند يک مجموعه) را به يکديگر مرتبط مي­ سازد.Campus در واقع ستون اصلي شبکه مي­ باشد که بار اصلي شبکه را منتقل  مي­ کند.

شرکت ويرا شبکه کاسپين در تمام زمينه­ هاي Campus LAN، از شروع تا اتمام کار فعاليت مي­ کند.

-  مشاوره فني

-  طراحي تکنيکال

-  تهيه نقشه­ هاي AS-IS و As-Built

-  حفاري و بسترسازي

-  کيبلينگ و راه­ اندازي