صفحه برای تعلیق سینی کابل مشی از پین

صفحه برای تعلیق سینی کابل مشی از پین


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
هدف : 
آویز سینی کابل مشی از سقف با کمک یک پین
خصوصیات :
برای هر نقطه تعلیق در مرکز سینی کابل یک پین نصب می شود.
برای یک آویز دو صفحه و دو مهره حاوی برش ویژه برای جلوگیری از شل شدن لازم است . 
مشخصات :
آویز سینی سقف با عرض تا 300 میلیمتر
آویز با کمک پین MB
در صورت استفاده واشر آویز با کمک پین M6 نیز ممکن می باشد .

وزن :0.030کیلوگرم
فولاد گالوانیزه  :FC37311
فولاد ضد زنگ :FC37311NOX

مشخصات محصول