سرور های Hp

سرور های Hp


نمایندگی تجهیزات شبکه HP
معرفی سرور های HP

تمام تلاش اچ پی بر این است که که محصولات که در زمینه سرور ارائه میدهد شما را در صنعتی که در ان به فعالیت میپردازید کمک کند و خود نیز یکی از بزرگترین پرچمداران عرصه تولید سرور و تجهیات ذخیره سازی باشد ، با نگاهی کوتاه و متمرکز بر بسیاری از دیتاسنتر های پیاده سازی شده توسط کمپانی ها و سازمان های بزرگ و معروف میتوان به راحتی فهمید که HP جزء لاینفک این دیتاسنتر های بزرگ و معروف میباشد .شاید اساس و پایه بسیاری از دیتاسنتر هایی که حرفی برای گفتن دارند سرو ر های بکار برده شده در انها هست .کمپانی HP با ارائه نسل های مختلف سرور های خود یکی از سردمداران پرچم سخت افزار در دیتاسنتر ها میباشد که از این سخت افزار ها میتوان به رک ها و سوئیچ ها واستورج های و سرور ها و وبسیاری از تجهیزات جانبی دیگر اشاره کرد. اما سرور های اچ پی را می توان به قدرت بتوان گفت در ایران حرف اول را میزنند و یک سرو گردن از سایر برند ها بالاتر هستند.

 

 

HP Proliant DL380E G8

HP Proliant DL380P G8

DL380E-G8

 Processor: Intel® C600 Chipset E5-2400 Series
 Number of Processors: Up To 2 Processors
 Memory(Max): 384GB
 Memory Slots: 12 Slots
 Graphics: Integrated Matrox G200 Video Standard
 Expansion Slots: 4 Standard (1-FL/FH, 2-HL/FH, 1-LP)
 Network controller: HP Ethernet 1Gb 4-Port 366i Adapter
 Storage Controller: HP Smart Array P420/1GB FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
 Hard Drive: 8 SFF HDD Bays
 Power Supply: Up To (2) HP 750W CS Gold Hot Plug Power Supplies
 Form Factor: 2U

 

DL380P-G8

 Processor:  Intel® C600 Chipset E5-2600 Series
 Number of Processors: Up To 2 Processors
 Memory(Max): 768GB, 24*32GB Quad Rank
 Memory Slots: 24 Slots
 Graphics: Integrated Matrox G200 Video Standard
 Expansion Slots: 6 PCIe Slots (Includes Second Riser Slot Upgrade Option)
 Network controller: HP Ethernet 1Gb 4-Port 331FLR Adapter
 Storage Controller: HP Smart Array P420i/2GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
 Hard Drive: 8 SFF SAS/SATA HDD Bays; Includes 6 SFF HDD Blanks
 Optional: +8 SFF (Total Of 16) SFF SAS/SATA HDD Bays
 Power Supply: (2) HP 750W CS Platinum Plus Hot Plug Power Supplies
 Form Factor: 2U

 

 

HP Proliant DL380 G9

HP Proliant DL380 G9 E5

DL380-G9

 Processor: Intel® Xeon® E5-2600 V3 Product Family
 Number of Processors: 1 / 2
 Processor Core available:: 18 /16 /14 /12 /10 /8 /6 /4
 Memory(Max): 1.5TB
 Form Factor: 2U
 Power Supply: (2) Flex Slot
 Expansion Slots: (6) Max - For Detail Descriptions Reference The QuickSpec

 

 

DL380-G9-E5

 Part Number: 752689-B21
 CPU: 2* Intel® Xeon® E5-2650 V3 (2.30GHz / 10Core / 25MB Cache / 105W)
 Memory: HP 32GB DDR4
 Hard Drive: With Out HDD
 Storage Controller: HP Smart Array P440/2GB with FBWC Controller
 Network Controller: HP Ethernet 1Gb 4-Port 331i Adapter
 Power Supply: 2* 800W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit
 Optical Drive: HP DVD-RW Standard
 Form Factor: 2U

 

HP Proliant DL380 G9 E5

HP Proliant DL380 G9 E5

DL380-G9-E5

 Part Number: 803860-B21
 CPU: 2* Intel® Xeon® E5-2690 V3 (2.60GHz / 12Core / 30MB Cache / 135W)
 Memory: HP 32GB DDR4
 Hard Drive: With Out HDD
 Storage Controller: HP Smart Array P440/2GB with FBWC Controller
 Network Controller: HP Ethernet 1Gb 4-Port 331i Adapter
 Power Supply: 2* 800W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit
 Optical Drive: HP DVD-RW Standard
 Form Factor: 2U

 

DL380-G9-E5

 Part Number: 803861-B21 (+Licence)
 CPU: 2* Intel® Xeon® E5-2690 V3 (2.60GHz / 12Core / 30MB Cache / 135W)
 Memory: HP 32GB DDR4
 Hard Drive: With Out HDD
 Storage Controller: HP Smart Array P440/2GB with FBWC Controller
 Network Controller: HP Ethernet 1Gb 4-Port 331i Adapter
 Power Supply: 2* 800W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit
 Optical Drive: HP DVD-RW Standard
 Form Factor: 2U

 

HP Proliant DL580 G9 E7

HP Proliant DL580 G9 E7

DL580-G9-E7

 Part Number: 793312-B21
 CPU: 4* Intel® Xeon® E5-8890 V3 (2.50GHz / 18Core / 45MB Cache / 165W)
 Memory: HP 256GB DDR4
 Hard Drive: With Out HDD
 Storage Controller: HP Smart Array P830i/4GB with FBWC Controller
 Network Controller: 10Gb 534FLR-SFP+ FlexFabric Adapter 2 Ports per controller
 Power Supply: 4* 1500W Platinum Plus hot plug power supply kit Common Slot
 Optical Drive: HP DVD-RW Standard
 Form Factor: 4U

 

DL580-G9-E7

 Part Number: 793310-B21
 CPU: 4* Intel® Xeon® E5-4850 V3 (2.20GHz / 14Core / 35MB Cache / 115W)
 Memory: HP 128GB DDR4
 Hard Drive: With Out HDD
 Storage Controller: HP Smart Array P830i/4GB with FBWC Controller
 Network Controller: 10Gb 534FLR-SFP+ FlexFabric Adapter 2 Ports per controller
 Power Supply: 4* 1200W Platinum Plus hot plug power supply kit Common Slot
 Optical Drive: HP DVD-RW Standard
 Form Factor: 4U

 

HPE Proliant DL580 G9

HP Proliant DL580 G8

DL580-G9

 Processor: Intel® Xeon® E7-8800 v3 product family; Intel® Xeon® E7-4800 v3 product family
 Number of Processors: 4 or 3 or 2
 Memory(Max): 3TB
 Memory Slots: 96 DIMM slots
 Graphics: Integrated Matrox G200 video standard 
 Expansion Slots: 9 Maximum
 Network controller: 10Gb 534FLR-SFP+ FlexFabric Adapter 2 Ports per controller or 1Gb 331FLR Ethernet Adapter 4 Ports per controller
 Storage Controller: Smart Array P830i/2GB FBWC or Smart Array P830i/4GB FBWC
 Hard Drive: Up to 10 SFF max, HDD/SSD (20 TB max), and optional 5 NVMe PCIe SSD suppor
 Power Supply: 4 Common Slot
 Form Factor: 4U

 

DL580-G8

 Processor: Intel® Xeon® E7-4800 v2 product family; Intel® Xeon® E7-8800 v2 product family
 Number of Processors: 4 or 3 or 2
 Memory(Max): 6TB
 Memory Slots: 96 DIMM slots
 Graphics: Integrated Matrox G200 video standard 
 Expansion Slots: 9 Maximum
 Network controller: 10Gb 534FLR-SFP+ FlexFabric Adapter 2 Ports per controller or 1Gb 331FLR Ethernet Adapter 4 Ports per controller
 Storage Controller: Smart Array P830i/2GB FBWC or Smart Array P830i/4GB FBWC
 Hard Drive: 10 SFF HDD/SSD drive bays. No drives ship standard 
 Power Supply: 4 Common Slot
 Form Factor: 4U

 

HPE Proliant DL360 G9

HP Proliant DL180 G9

DL360-G9

 Processor: Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family; Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family 
 Number of Processors: 1 or 2
 Memory(Max): 1.5TB DDR4
 Memory Slots: 24 DIMM slots
 Expansion Slots: 3 Maximum
 Network controller: 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller and/or Optional FlexibleLOM
 Storage Controller: (1) Dynamic Smart Array B140i or (1) H240ar Host Bus Adapter or (1) Smart Array P440ar
 Power Supply: 2 Flex Slot
 Form Factor: 1U

 

DL180-G9

 Processor: Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family; Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family 
 Number of Processors: 1 or 2
 Memory(Max): 1TB DDR4
 Memory Slots: 16 DIMM slots
 Expansion Slots: 6 Maximum
 Network controller: 1Gb 361i Ethernet Adapter 2 Ports per controller and/or Optional FlexibleLOM on riser
 Storage Controller: (1) Dynamic Smart Array B140i and/or (1) H240 Host Bus Adapter and/or (1) Smart Array P840
 Power Supply: 2 Entry-Level 
 Form Factor: 2U

 

مشخصات سرورهای HP Proliant ML Series

HP Proliant ML110 G9

ML110-G9

 Processor: Intel® Xeon® E5-2600 / E5-1600 V3 Product Family
 Number of Processors:  1
 Processor Core available: 4 /6 /8 /10
 Power Supply Type: (2) Multi-Output
 Expansion Slots: (5) Max - For Detail Descriptions Reference The QuickSpec
 Memory(Max): 256GB
 Memory Slots: 8 DIMM Slots
 Network controller: Broadcom 5717 2 Ports Depending On Model

 

HP Proliant ML350E G8

ML350e-G8

 Processor: Intel® Xeon® E5-2400 V2 Product Family
 Number of Processors:  2 / 1
 Processor Core available: 10 /8 /6 /4
 Form Factor: 5U
 Expansion Slots: (6) Max - For Detail Descriptions Reference The QuickSpec
 Memory(Max): 192GB
 Memory Type: DDR3 RDIMM Or UDIMM, Depending On Model
 Network controller: (1) 1Gb 361i Ethernet Adapter 2 Ports Per Controller

 

HPE Proliant ML10 G9

ML10-G9

 Processor: Intel® Pentium®; Intel® Xeon® E3-1200v3 product family; Intel® Core™ i3 
 Number of Processors: 1
 Processor Core available: 2 or 4 
 Power Supply: (1) Multi-output
 Form Factor: 4U
 Expansion Slots: (4) Max
 Memory(Max): 32GB
 Memory Slots: 4 DIMM Slots , DDR3 UDIMM
 Network controller: 1Gb 332i Ethernet Adapter 2 Ports per controller

 

 

مشخصات محصول