سرور های یک یونیت

سرور های یک یونیت


نمایندگی تجهیزات شبکه و سرور های سوپرمیکرو
معرفی سرور های سوپرمیکرو

سوپر میکرو را به یک پیشرو در صنعت سرور مبدل ساخته که توانسته است برجسته ترین خط تولید سرورها در صنعت، از پنتیوم 4 و پردازنده های دو هسته ای Xeon تا پردازنده چهار هسته Xeon MPو سیستم های Itanium دوهسته ای را داشته باشد. سطح بالایی کیفیت و عملکرد اثبات شده سوپرسرورهای سوپرمیکرو آنها را به یک پلت فرم مناسب برای کلاسترها و پایگاه داده های سازمانی همچون کسب و کار بحرانی و سرورهای نهایی برنامه های کاربردی مبدل ساخته است.

مدل های یک یونیت عبارت انداز

 

SC813MTQ-520CB
SC813MTQ-520CB
Supermicro SC813 1U Chassis is optimized for general purpose and effective server applications. With a depth of 25.6", this chassis can house extended ATX motherboards and support a maximum of 2 add-on cards (1x Full-height/Full-length and 1x Low-Profile) in selected models. Optional LCD front bezels are also available for customization requirements. Bulk package and quick release slide rails also available for HPC and data center use.
SC815MTQ-563CB
SC815MTQ-563CB
Supermicro's SC815 1U chassis features a unique and highly-optimized design for Xeon and Opteron platforms. The chassis is equipped with a 700W/650W/560W high efficiency power supply, Gold Level 720W/560W/330W, or Platinum Level 500W power supply for superb power savings. High performance fans provide ample optimized cooling latest generation memory modules and 4 hot-swap 3.5" drive bays offers maximum storage capacity in a 1U form factor. Optional LCD front bezels are also available for customization requirements. Bulk package and quick release slide rails also available for HPC and datacenter use.

 

مشخصات محصول