سرور های یک یونیت

سرور های یک یونیت


معرفی سرور های سوپرمیکرو

سوپر میکرو را به یک پیشرو در صنعت سرور مبدل ساخته که توانسته است برجسته ترین خط تولید سرورها در صنعت، از پنتیوم 4 و پردازنده های دو هسته ای Xeon تا پردازنده چهار هسته Xeon MPو سیستم های Itanium دوهسته ای را داشته باشد. سطح بالایی کیفیت و عملکرد اثبات شده سوپرسرورهای سوپرمیکرو آنها را به یک پلت فرم مناسب برای کلاسترها و پایگاه داده های سازمانی همچون کسب و کار بحرانی و سرورهای نهایی برنامه های کاربردی مبدل ساخته است.

مدل های یک یونیت عبارت انداز

 

SC813MTQ-520CB
SC813MTQ-520CB
Supermicro SC813 1U Chassis is optimized for general purpose and effective server applications. With a depth of 25.6", this chassis can house extended ATX motherboards and support a maximum of 2 add-on cards (1x Full-height/Full-length and 1x Low-Profile) in selected models. Optional LCD front bezels are also available for customization requirements. Bulk package and quick release slide rails also available for HPC and data center use.
SC815MTQ-563CB
SC815MTQ-563CB
Supermicro's SC815 1U chassis features a unique and highly-optimized design for Xeon and Opteron platforms. The chassis is equipped with a 700W/650W/560W high efficiency power supply, Gold Level 720W/560W/330W, or Platinum Level 500W power supply for superb power savings. High performance fans provide ample optimized cooling latest generation memory modules and 4 hot-swap 3.5" drive bays offers maximum storage capacity in a 1U form factor. Optional LCD front bezels are also available for customization requirements. Bulk package and quick release slide rails also available for HPC and datacenter use.

 

مشخصات محصول