ساپورت ML برای سینی کابل مشی نوع پیش ساخته

ساپورت ML برای سینی کابل مشی نوع پیش ساخته


راهنمایی نصب سینی کابل مشی ونمونه های نصب و انواع اتصالات
ساپورت ML برای سینی کابل مشی نوع پیش ساخته
هدف :
اتصال بدون پیچ سینی مابل سیمی 

خصوصیات :
به دیوار نصب می شود .
نصب در پروفیل PSL,PSM ممکن نمی باشد .

مشخصات :
فولاد با 1.5 میلیمتر

 

مشخصات محصول