رک های سفارشی پایا سیستم

رک های سفارشی پایا سیستم


 

نمایندگی تجهیزات شبکهPayasysatm

انواع رک های سفارشی پایا سیستم payasysatm

 

 

تصویر محصول نام و توضیحات
رک نگرو 

Negro Rack

رک کنسولی 19 اینچ 

رک کنسولی 19 اینچ

 

مشخصات محصول