رک های دیواری پایا سیستم

رک های دیواری پایا سیستم


نمایندگی تجهیزات شبکه پایا سیستم

معرفی انواع مینی رک های دیواری پایا سیستم

معرفی مینی رک دیواری :
برای حفاظت و نگهداری از تجهیزات مختلف شبکه در یک مکان ثابت، به صورت یکپارچه و منظم از انواع مختلف رک در ابعاد و اندازه های متفاوت استفاده میشود..در برخی از اماکن نیاز به رک هایی با ابعاد کوچکتر و مقیاس کمتر جهت نصب بر روی دیوار بوده که این نوع از رکها، رک دیواری نامیده میشوند.


 

  نام و توضیحات
رک 9 یونیت عمق 60

رک دیواری 9 یونیت mini

رک 9 یونیت عمق 45

رک دیواری 9 یونیت mini

 

 

رک 9 یونیت عمق 35

رک دیواری 9 یونیت mini

رک 9 یونیت double section

رک دیواری 9 یونیت Mini Plus

Double section

رک 9 یونیت پنل بغل بازشو

رک دیواری 9 یونیت Mini

پنل بغل بازشو

رک 7 یونیت عمق 45

رک دیواری 7 یونیت mini

رک 7 یونیت عمق 35

رک دیواری 7 یونیت mini

رک 6 یونیت عمق 45

رک دیواری 6 یونیت mini

رک 6 یونیت kid rack

رک دیواری 6 یونیت

Kid Rack

رک 5 یونیت عمق 35

رک دیواری 5 یونیت mini

 

مشخصات محصول