رنگبندی سوکت های شبکه

رنگبندی سوکت های شبکه مقاله کابل شبکه و معیارهای  انتخاب 

سوکت RJ45  به سوکت   8P8C(8 POSITION-8CONDUCTOR) هم معروف میباشد. این سوکت ها دارای 8 پین یا تیغه میباشند و هر رنگی از کابل شبکه روی تیغه ها قرار میگیرد و در صورت پانچ تیغه ها داخل سیم مسی نفوذ کرده و باعث ایجاد ارتباط بین تجهیزات شبکه میکردد .

اساس رنگبندی استفاده این شوکت در تجهیزات شبکه میباشد . یعنی اینکه ما اگر 2 تا از تجهیزات هم خانواده مانند 2 دستگاه سوئیچ را به هم دیگر وصل کنیم حتما باید از رنگبندی  CROSS  با استاندارد T-568A  استفاده میکنیم و اگر بخواهیم بین  PC و سوئیچ ارتباط برقرار کنیم از از رنگبندی Straight  با استادنداری T-568B استفاده می کنیم .

 

 

1-Straight

نوع اول کابلي است که براي ارتباط سوئيچ به روتر ، سوئيچ به کامپيوتر ، هاب به کامپيوتر به کار ميرود که به اين نوع کابل مستقيم يا Straight گويند.

 

ترتیب رنگ کابل استریت

 

2-Cross

براي ارتباط دو پايانه مانند سوئيچ به سوئيچ ، سوئيچ به هاب ، هاب به هاب ، روتر به روتر ، کامپيوتر به کامپيوتر و روتر به کامپيوتر به کار ميرود که به اين نوع کابل Cross گويند.

ترتیب رنگ کابل کراس