راهروهای سرد و گرم در اتاق هاي سرور

راهروهای سرد و گرم در اتاق هاي سرورراهروهای سرد و گرم

 

راهروی سرد
الگوی جریان هوا در تمامی سرورهای ساخت شرکتهای مختلف چنین است که هر دستگاه هوای سرد را از جلو مکیده و هوای گرم شده را از پشت هر دستگاه خارج می کند. در این حالت، در ساده ترین شکل طراحی، در صورتیکه رکها به صورت روبرو و در کنار یکدیگر قرار بگیرند، راهروی تشکیل شده نیازمند دمش هوای سرد بوده تا تمامی تجهیزات از سرمایش لازم استفاده نمایند. به این راهرو، راهروی سرد گفته می شود.به طور معمول، طول یک راهرو سرد از میزان خاصی نباید تجاوز کند و در ساده ترین طراحی ها، سیستم سرمایش در دو سر راهرو قرار گرفته و هوای سرد را به داخل راهرو می دمد. فاصله سیستم سرمایش از ابتدای راهرو نیز باید مقدار مشخصی باشد که در استاندارد توصیه شده است.

راه روی سرد اتاق سرور

 

راهروی گرم
با توجه به توصیف فوق، نتیجتا در چنین متدی، پشت رکهای سایت نیز به طرف یکدیگر قرار خواهد گرفت و سرورها و تجهیزات دیگر، هوای گرمی که تولید کرده اند، از پشت رکها خارج می کنند. این راهرو، راهروی گرم نامیده می شود.

راه روی گرم اتاق سرور

 

معایب، چالشها
در راهروهای سرد و گرم همواره امکان مخلوط شدن هوای گرم و سرد از بالای سر رکها وجود دارد. این امتزاج هوا، موجب پدید آمدن نقاط داغ یا Hot Spot می شود. همچنین در توزیع هوای سرد به صورت سنتی و معمول آن، یعنی دمش هوا توسط سیستم سرمایش از دو سر راهرو، ممکن است هوای سرد لازم به تجهیزات میانی نرسد.

 

مخلوط شدن هی سرد و گرم در اتاق سرور

توزیع هوای سرد در راهروی سرد
همانطور که در بالا ذکر شد، دمش هوای سرد در دوسر راهرو، از معمول ترین و قدیمی ترین متدهای سرمایش در راهروی سرد است. با اینحال، یکی دیگر از متدهای بسیار متداول در توزیع هوای سرد در راهروی سرد، استفاده از کف کاذب و تایلهای سوراخدار است. در این متد، هوای سرد در تمام طول راهرو توزیع شده و کارایی بیشتری خواهد داشت. گرچه در این روش نیز، ممکن است هوای سرد به تجهیزات بالای رکها نرسد.

توزیع هوای سرد در کل راه رو

 

تخلیه هوای گرم از راهروی گرم
در شیوه های معمول و قدیمی تر، هوای گرم راهروی گرم به صورت آزادانه در اتاق جریان یافته و موجب افت کارایی در راهروی سرد و سیستم سرمایش می شود. بهترین راه برای جلوگیری از به وجود آمدن نقاط داغ Hot Spot تخلیه هوای گرم از این ناحیه و یا جدا سازی فیزیکی راهروی گرم و سرد می باشد.

 

 

استفاده و پیش بینی سپرهای حرارتی
به منظور جلوگیری از مخلوط شدن هوای گرم و سرد، می توان از راهکارهای ابتکاری معمول در دنیا نیز استفاده نمود. استفاده از یک پوشش فایبر گلاس یا فیبر و پلی کربنات در بالای رکهاف که تا سقف ادامه یافته اند، می تواند راهروهای سرد و گرم را از یکدیگر جدا کند. بهتر است در راهروی گرم، خروجی هایی برای تخلیه هوای گرم در نظر گرفته شود. این امر می تواند تا 20 الی 30 درصد در بهنیه سازی مصرف انرژی موثر باشد.

 

سپرهای حرارتی در اتاق سرور به منظور جلوگیری از ادغام هوای سرد و گرم