دیتا سنتر جیحون یادگار امام

دیتا سنتر جیحون یادگار امام


دیتا سنتر جیحون یکی از بزرگترین پایگاه های داده کشور
برای مشاوره و اطلاع بیشتر از
استانداردسازی اتاق سرور
راه اندازی اتاق سرور
مشخصات اتاق سرور
تجهیزات اتاق سرور
اجرای اتاق سرور
ابعاد اتاق سرو

ونحوه کار  و اجرای پروژه دیتا سنتر با ما تماس بگیرید

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری


شرکت ويرا شبکه کاسپين با بهره­ گيري  از  تجارب علمي و عملي و سيستم­هاي نوين مديريتي و بکارگيري نيروهاي متخصص و مجرب توانسته است، پروژه­ هاي متعدد و متنوعي را با موفقيت به اتمام برساند.
بخشی از کارهای اجرا شده در این پروژه به شرح زیر می باشد:

کابل کشی ساخت یافته

با عنایت به چرخه حیات زیرساخت فیزیکی مرکز داده و عدم امکان تغییر مستمر در سطح بستر فیزیکی از یک سو و امکان بروز تغییر در ظرفیت یا تنوع سرویسدهی از سوی دیگر، نوع و معماری بستر ارتباطی غیرفعال، تاثير مستقيمي بر سازگاري معماري بستر شبکه با تغييرات آتي، اضافه شدن تجهيزات جدید، Throughput، Expandability، Optimum Density و .... خواهد داشت.
در نتیجه انتخاب معماري مناسب در بخش بستر ارتباطی غیرفعال و ساختار کابلکشی ساختیافته از اهميت بسزایی برخوردار می‌باشد.

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری

 کلیات طرح کابل کشی

جهت افزایش سطح توسعه و انعطاف پذیری و همچنین کاهش هزینه های اجرایی، از یک سو و مفروضات مورد نر کارفرمای محترم از سوی دیگر، طرح پیشنهادی مبتنی بر یک راهکار ترکیبی از رو ش های Eorو Tor می باشد.

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری

در طرح پیشنهادی رک ابتدایی Row بعنوان رک شبکه در نظر گرفته شده است. رک شبکه مذکور دارای جزئیات ارتباطی به شرح موارد زیر می باشد:
کابل کشی ساخت یافته فیبر 

رک شبکه مطابق با جزئیات مشخص شده در جدول ذیل با یک کابل فیبر نوری 12 رشته ای سینگل مود به خارج از مرکز داده متصل می گردد.

 

Row –R1 Fiber SM

 

 

R2

 

R3

 

R4

 

R5

 

R6

1Fiber 12 core SM

خارج از مرکز داده

 

کابل کشی ساخت یافته  Copper

رک شبکه مطابق با جزئیات مشخص شده در جدول ذیل با کابل مسی 24 پورت Cat6A به رک های R2-R3-R4-R5-R6 متصل می گردد.

Row –R1 Copper

 

24 Port Cat6 A

R2

24 Port Cat6 A

R3

24 Port Cat6 A

R4

24 Port Cat6 A

R5

24 Port Cat6 A

R6


 

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری

فیوژن فیبر نوری 

در واقع دستگاه فیوژن باید با عمل Splicing یا فیوژن ارتباط بین دو تار را برقرار نماید. تارهای نوری باید در هنگام عمل جوش کاملا تمیز وبه صورت صحیح برش خورده باشند. هر گونه خمیدگی بیش از انداره استاندارد در کابل های نوری یا محل جوش فیبر نوری باعث قطعی موقت و یا دائم در کابل می شود.

 

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری

فیوژن فیبر نوری چیست؟
آنچه در این مقاله میخوانید :
1.روش های فیوژن فیبر نوری         
2.انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن
3.انواع فیبر نوری                   
4.افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
5.ویژگی های جوش فیبر نوری     
6.فناوری فیوژن Core Alignment
7.فناوری LID                           
8.انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها
9.مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری       
10.انتخاب نرم افزار
11.فیوژن فیبر نوری قابل قبول             
12.فیوژن فیبر نوری معیوب
13.بررسی معایب فیوژن               
14.تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

عکسهای بیشتر از پروژه انجام شده 

کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوریکف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری 

 

کابل کشی ساخت یافته


کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن ف��بر نوریکف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی ��ک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری 

مشخصات پروژه