دریافت گواهی رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

دریافت گواهی رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکیاین شرکت دارای گواهی رتبه­ بندی احراز صلاحیت شرکت­های انفورماتیکی با رتبه 4  از شورای عالی انفورماتیک و عضو رسمی پیمانکاران توسعه شبکه انتقال مخابرات استان البرز می­ باشد.