درآمد جدید همراه اول زیر سایه تماس مجانی؛ با آوای انتظار رایگان مکالمه کنید

درآمد جدید همراه اول زیر سایه تماس مجانی؛ با آوای انتظار رایگان مکالمه کنیدهمراه اول در خدمتی جدید به کاربرانی که آوای انتظار خود را به پیام تبلیغاتی اختصاص دهند، بسته مکالمه رایگان اهدا می‌کند. این سرویس جدید، ایده‌ی یکی از مشترکان خلاق همراه اول است که از طریق سامانه‌ی ثبت ایده دریافت شده بود؛ از این پس همراه اولی ها می توانند با شماره گیری # ۶۹۷۰* با در اختیار گذاشتن ۱۰ روز آوای انتظار خود برای پخش پیام تبلیغاتی، یک بسته‌ی مکالمه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای رایگان دریافت کنند.

در این مدت کسانی که با آن مشترک تماس می گیرند به جای شنیدن بوق تماس یا آوای انتظار فعلی، پیام های تبلیغاتی را می‌شنوند. همراه اول در نظر دارد از این سرویس یک شبکه‌ی تبلیغاتی ایجاد کند تا رغیبی جدی برای صدا و سیما و رسانه‌ها باشد.

این سرویس در حالی است که مبلغ ماهانه‌ی دریافت آوای انتظار ۳۰۰ تومان بوده و همراه اول در این سرویس می‌تواند از دو سمت، یعنی مشترک و تبلیغ‌دهنده کسب درآمد کند.

باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به این سرویس و شرایط حاکم بر آن واکنشی نشان خواهد داد یا نه.