داکت پنل اچ پی آسیا hpa

داکت پنل اچ پی آسیا hpaنمایندگی تجهیزات شبکه HPA
قیمت تجهیزات شبکه HPA


برای نصب کابل ها در ساختمان های ساخته شده آنها را از درون داکت یا کانال های پلاستیکی عبور می دهند . به این شکل که راه هایی را برای عبور کابل توسط این کانال ها ایجاد نموده و همه کابل ها را از رک تا پریز شبکه از درون این گذرگاهها عبور می دهند . این کانال ها در اندازه های ۲ ، ۵/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ و ۹ سانتیمتر عرضه می شوند . طول همه آنها ۲ متر است که اصطلاحا شاخه نامیده می شود .

  • داکت پنل
  • کد محصول : DP0101/02AS
  • جهت ساپورت کابل در پشت یا جلوی رک

مشخصات محصول