تسترکابل شبکه فلوک FLUKE IntelliTone™ Pro 200

تسترکابل شبکه فلوک FLUKE IntelliTone™ Pro 200


نمایندگی انواع تستر شبکه فلوک Fluke Networks
قیمت انواع تستر شبکه فلوک Fluke Networks
ntelliTone™ Pro 200 LAN Toner and Probe

این دستگاه از دو قسمت Toner و Probe تشکیل شده است ، البته جهت بهره مندی از قسمت Probe این دستگاه به صورت جداگانه برای دستگاه هایی که قابلیت Tone را دارند مانند DTX-1800 ، Cable IQ و Microscanner قسمت Probe را با Part Number جداگانه ارائه می گردد .

تسترکابل شبکه فلوک FLUKE IntelliTone™ Pro 200

 برخی از امکانات دستگاه عبارتند از:

-   بررسی وضعیت سربندی کابل

-   بررسی خطاهای سربندی کابل( open , short and reversed pairs )

-   شناسایی کابل و یا نود شبکه مورد نظر

-   دارای قابلیت ایجاد Tone) Digital and Analog Toning )

-    بررسی و شناسایی کابل Voice ، Audio ، Video
تسترکابل شبکه فلوک FLUKE IntelliTone™ Pro 200

مشخصات محصول