تستر فلوک DTX1800

تستر فلوک DTX1800


نمایندگی تجهیزات شبکه و تستر فلوک

عیب یاب کابل شبکه فلوك flukeDTX-1800 INTL
fluke DTX-1800 INTL

عیب یاب کابل شبکه فلوك flukeDTX-1800 INTL دستگاهی است که برای محاسبه توان ، انرژی ، توان اکتیو و راکتیو ، فاکتور توان و اندازه ‏گیری ولتاژ ، جریان طراحی گردیده ‏است و با قیمت مناسب در شرکت ویراشبکه کاسپین تامین کنندهانواع تجهیزات عیب یاب و تست در ایران ارائه می گردد
 

مشخصات فنی عیب یاب کابل شبکه فلوك flukeDTX-1800 INTL در جدول زیر ارائه شده است

 

 

 

 

 

مشخصات محصول