بیر کانکتور فیبر نوری

بیر کانکتور فیبر نوری


نمایندگی تجهیزات شبکه Bare Connector

بیر کانکتور

 

 

جهت اتصال مستقیم تار نوری به کانکتور

دارای قابلیت پورتابل

با فشار دکمه ، تار آزاد میگردد

 

موارد استفاده:

تست تار های آزاد نوری بدون نیاز به فیوژن آن ها

 

 

مشخصات محصول