بلانک پنل اچ پی آسیا hpa

بلانک پنل اچ پی آسیا hpa


نمایندگی تجهیزات شبکه HPA
قیمت تجهیزات شبکه HPA

بلانک پنل ها،صفحه های محافظی می باشند که به جهت جلوگیری از دسترسی به تجهیزات حساس نصب شده در داخل رک جهت ایمنی بیشتر در جلوی آن نصب می گردند . این بلانک پنل ها در انواع ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ یونیت عرضه می شوند .
  • بلانک پنل
  • کد محصول : BP0101/02/03/04AS
  • صفحه محافظ جهت فضای خالی رک

 

مشخصات محصول