بدنه ودرب ترانک 50105 بادرب85 لگراند

بدنه ودرب ترانک 50105 بادرب85 لگراند


نمایندگی تجهیزات شبکه  لگراند
مشخصات

ترانکینگ 50*105 با درب 85 لگراند ، تعداد در بسته 20 متر  

 

مشخصات محصول