انواع کیستون شبکه لویتون Leviton

انواع کیستون شبکه لویتون Leviton


 

نمایندگی تجهیزات شبکه leviton

معرفی انواع کیستون های شبکه لویتون leviton

لویتون یک انتخاب هوشمندانه است که راهکارهای جامع و وسیع مبتنی بر کابل مسی و فیبر نوری برای نیازهای امروزی ساختمانهای مسکونی،مراکز تجاری و صنعتی ارائه می دهد. لویتون با بیش از یک قرن تجربه می تواند یک محیط مناسب و قابل اطمینان از طریق شبکه-های ارتباطی،راهکارهای ارتباطات ��یتا سنترها، سیستمهای مدیریت انرژی و کاربردهای امنیت و کاربردهای اتوماسیون و امنیتی برای کاربران ارئه نماید.

در لیست زیر به برخی از کانکتور ها اشاره شده است .

 

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RW6

Atlas-X1 Cat 6 UTP QuickPort Connector, White

کیستون شبکه Cat6 Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RY6

Atlas-X1 Cat 6 UTP QuickPort Connector, Yellow

کیستون شبکه Cat6 Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RL6

Atlas-X1 Cat 6 UTP QuickPort Connector, Blue

کیستون شبکه Cat6 Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RG6

Atlas-X1 Cat 6 UTP QuickPort Connector, Grey

کیستون شبکه Cat6 Utp لویتونLeviton

 

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RW6

Atlas-X1 Cat 6A UTP QuickPort Connector, White

کیستون شبکه Cat 6َA Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RY6

Atlas-X1 Cat 6A UTP QuickPort Connector, Yellow

کیستون شبکه Cat 6َA Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RL6

Atlas-X1 Cat 6A UTP QuickPort Connector, Blue

کیستون شبکه Cat 6َA Utp لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RG6

 

Atlas-X1 Cat 6A UTP QuickPort Connector, Grey

کیستون شبکه Cat 6َA Utp لویتونLeviton

 

 

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RW6

Atlas-X1 Cat 6 Shielded UTP QuickPort Connector, White

کیستون شبکه Cat 6َ Utp شیلد دار لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RY6

Atlas-X1 Cat 6 Shielded UTP QuickPort Connector, Yellow

کیستون شبکه Cat 6َ Utp شیلد دار لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RL6

Atlas-X1 Cat 6 Shielded UTP QuickPort Connector, Blue

کیستون شبکه Cat 6َ Utp شیلد دار لویتونLeviton

LC_IMG_JPG_175_61UJK-RG6

Atlas-X1 Cat 6 Shielded UTP QuickPort Connector, Grey

کیستون شبکه Cat 6َ Utp شیلد دار لویتونLeviton

 

مشخصات محصول