انواع کابل شبکه مسی تله گارتنر Telegaertner

انواع کابل شبکه مسی تله گارتنر Telegaertner


Telegaertner نمایندگی تجهیزات شبکه


معرفی کابل شبکه تله کارتنر

کابل شبکه S/FTP تله گارتنر با پشتیبانی بیش از 500 مگاهرتز و سرعت بیش از 10 گیگابیت در ثانیه:
کابل شبکه مسی SFTP تله گارتنر مطابق استاندارد های ISO/IEC 11801 و EN 50173 بهترین انتخاب جهت کاربرد در تجهیز شبکه های ساختار یافته می باشد .

درجدول زیر برخی دیگر از کا��ل ها را معرفی میکنیم

 

 

   
order number  
L02002A0213  
L02002A0214
   
order number Structure Category Length
L02002A0183 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH Cat.7A 1.000
L02002A0184 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH Cat.7A 500
L02002A0185 S/FTP 2X(4x2xAWG23/1) LSZH Cat.7A 500
L02002A0180 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH Cat.7 1.000
L02002A0181 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH Cat.7 500
L02002A0182 S/FTP 2X(4x2xAWG23/1) LSZH Cat.7 500
L02002A0146 S/FTP 4x2xAWG23/1 PE Cat.7 500
L02002A0175 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH-FR MUD Cat.7 500
L02002A0143 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR Cat.7 500
   
order number Structure Category Length
L02002C0074 S/FTP 4x2xAWG26/7 PUR Cat.7 305
L02002C0073 S/FTP 4x2xAWG26/7 PVC Cat.7 305
 
order number Structure Category Colour
L02002A0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 grey
L02002B0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 green
L02002C0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 red
L02002D0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 blue
L02002E0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 yellow
L02002F0061 S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH Cat.7 black
L02002C0071 S/FTP 4x2xAWG27/7 PVC Cat.7 green
L02002C0072 S/FTP 4x2xAWG27/7 PUR Cat.7 green
   
order number Category Length
L02002A0156 Cat.6 500
   
order number Category Length
L02002B0086 Cat.5 500
   
order number Category Length
L02002A0176 Cat.6A 305
   
order number Category Length
L02002A0095 Cat.6 1.000
L02002A0094 Cat.6 500
L02002A0150 Cat.6 500
L02002A0057 Cat.6 305
L02002B0057 Cat.6 305
L02002C0057 Cat.6 305

 

مشخصات محصول