انواع باکس دیواری فیبر نوری OCDF

انواع باکس دیواری فیبر نوری OCDFنمایندگی تجهیزات شبکه و فیبر نوری OCDF

  
Fiber Optic OCDF Wall Mount
باکث دیواری(indoor)یا فایبر باکث دیواری 
Splitter distribution box
باکث دیواری(outdoor) یا باکث توزیع اسپلیتر
 

Fiber Optic OCDF Wall Mount                 


  OCDF دیواری فیبر نوری


                                                                    ODF-OCDF Wall Mounted               
 ODF - OCDF دیواری فیبر نوری

مشخصات محصول