آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز دادهآگهی فراخوان عمومی

شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده
و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده منتشر می کند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران :

در راستای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و سند تبیین الزامات آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در نظر دارد نسبت به فراهم کردن زمینه های ایجاد و گسترش قطب های مرکز داده اقدام نماید. در همین خصوص اولین قطب مشتمل بر حداکثر 5 مرکز داده در منطقه ویژه اقتصادی پیام با سرمایه ­گذاری بخش غیردولتی در نظر گرفته شده است.

 لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به صفحه اصلی سایت اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی www.ito.gov.ir ضمن کسب اطلاع از شرایط و دريافت روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری موردنیاز از سايت مذكور، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 14/07/1397 به نشانی الکترونیکی mdcghotb@ito.gov.ir و یا به دفتر معاونت خدمات ابري تحویل و رسید دریافت نمایند.
این فراخوان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود و علاقه مندان جهت فعالیت در این حوزه می توانند با مطالعه پیوست فنی ، پیوست فرهنگی ،الزامات امنیتی ، شاخص های ارزیابی ، برنامه زمانبندی نسیت به مشارکت در این بخش اقدام کنند.

نشانی؛ تهران: ميدان‌آرژانتين- ابتدای بلوار بيهقي- نبش‌خيابان‌شانزدهم- ساختمان  شماره 1 كدپستي 1515674311-شماره تماس: 84803017-88115934