آرشیو نرم افزار

دانلود نقشه نمایشگاه کتاب تهران 97 

 دانلود راهنما خرید بن کتاب نمایشگاه کتاب مصلی تهران

دانلود بخشنامه دستمزد ۹۷ +سند

دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای فایل پیوست Excel
  دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای 97             
                                             
 دانلود جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی 1397       
                     
   
 
 دانلود تعرفه خدمات نقشه برداری 1397

               


دانلود فهرست بهای ابنیه 97            
                         

 
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 97               
 
       

 دانلود فهرست بهای راه و باند 97             

       
     

 


دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی 97                 
                                             
 
 
دانلود نرم افزار لینک ویر linkeware 9.4           
                        
   
دانلود نرم افزار EXFOOTDR Viewer   OTDR