آرشیو نرم افزار

دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای 97

دانلودنرخ نامه بازیابی اطلاعات 97

دانلودنرخ نامه کافی نت سال 97

دانلودنرخنامه ثبت اظهارنامه مالیاتی سال 97 

استاندارد TIA942 دیتاسنتر

استاندارد BICSI 2011 دیتاسنتر


دانلود نقشه نمایشگاه کتاب تهران 97 

 دانلود راهنما خرید بن کتاب نمایشگاه کتاب مصلی تهران

دانلود بخشنامه دستمزد ۹۷ +سند

دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای فایل پیوست Excel
  دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای 96             
                                             
 دانلود جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی 1397       
                     
   
 
 دانلود تعرفه خدمات نقشه برداری 1397

               


دانلود فهرست بهای ابنیه 97            
                         

 
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 97               
 
       

 دانلود فهرست بهای راه و باند 97             

       
     

 


دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی 97                 
                                             
 
 
دانلود نرم افزار لینک ویر linkeware 9.4           
                        
   
دانلود نرم افزار EXFOOTDR Viewer   OTDR