آرشیو نرم افزار

دانلود فایل هاومقالات شبکه های کامپیوتری ورویدادها

دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای 97 دانلودنرخ نامه بازیابی اطلاعات 97 دانلودنرخ نامه کافی نت سال 97
دانلودنرخنامه ثبت اظهارنامه مالیاتی سال 97 استاندارد TIA942 دیتاسنتر استاندارد BICSI 2011 دیتاسنتر
دانلود نقشه نمایشگاه کتاب تهران 97   دانلود راهنما خرید بن کتاب نمایشگاه کتاب مصلی تهران دانلود بخشنامه دستمزد ۹۷ +سند
دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای فایل پیوست Excel   دانلود تعرفه نظام صنفی رایانه ای 96               دانلود جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی 1397       
 دانلود تعرفه خدمات نقشه برداری 1397 دانلود فهرست بهای ابنیه 97               دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 97               
 دانلود فهرست بهای راه و باند 97              دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی 97                    دانلود نرم افزار تست فلوک 
لینک ویر linkeware 9.4           
دانلود نرم افزار EXFOOTDR Viewer   OTDR